Asakusa Polaroid-1

Polaroid Land 250 – FUJI FP-100C film